Naše produkty

Zařaďte se mezi přední společnosti, které již s datasapiens pracují

business intelligence platforma, která poskytuje operativní reporting s praktickými závěry z dat, která umožňují přijímat lepší rozhodnutí na všech úrovních organizace

Jak to funguje

Business insights je BI Software-as-a-service platforma, která pokrývá všechny aspekty toho, aby se firma stala skutečně datově řízenou a poskytovala data a analytiku všem uživatelům napříč celou organizací

ZORGANIZOVAT

  • Snadno se napojíme na jakékoli typy dat a zautomatizujeme proces jejich sjednocení. Vyčistíme, zoptimalizujeme a sjednotíme vaše datové zdroje.

ANALYZOVAT

  • Pomáháme najít v datech to podstatné. Vytvoříme 360-stupňový pohled na vaše zákazníky. Pomůžeme vám porozumět tomu, co ovlivňuje vaše výsledky.

PROPOJIT

  • umožňujeme uživatelům na všech úrovních organizace přístup k těm datům a insights, které potřebují, aby mohli dělat lepší rozhodnutí

Klíčové funkce a vlastnosti

END-TO-END ŘEŠENÍ

  • V našem řešení získáte ETL, data lake a BI platformu. Postaráme se kompletně o provoz, řízení a optimalizaci řešení.

SROZUMITELNÉ

  • Umožňujeme procházet tím relevantním z dat v intuitivních a srozumitelných krocích. Z komplexního vytváříme jednoduché, s námi je mnohem snazší vytvářet závěry.

S PRŮVODCEM

  • Interpretaci vám zjednoduší naše automaticky generovaná doporučení.

     

Představení Business insights


Jste připraveni se stát více datově řízenou firmou?

Kontaktujte nás