Naše produkty

Zařaďte se mezi přední společnosti, které již s datasapiens pracují

end-to-end služba umožňující retailerům komercializovat data a podpořit vznik nových partnerství vůči jejich dodavatelům

Jak to funguje

Brands insights je služba komercializace dat, která pokrývá jak poradenství, tak BI platformu s pokročilými funkcemi pro práci s daty, dokumenty a přístupovými právy, která umožňuje retailerům získat více z jejich spolupráce s dodavateli

ta správná data

  • napojíme se na data retailera, dáme jim strukturu, provedeme segmentaci a zanalyzujeme je

vytěžíme z dat insights

  • z dat vyvodíme to podstatné – insights, vytvoříme reporty a závěry v závislosti na dohodnuté granularitě a rozsahu dat, aby byly užitečné jak pro retailera, tak pro jeho dodavatele

komercializace dat

  • spolu s s retailerem nabízíme jeho dodavatelům přístup k datům ve formě dashboardů a KPIs

Co v tom je pro retailera

nové výnosy

  • nový významný zdroj příjmů prostřednictvím přímé monetizace dat vůči dodavatelům

unifikováný rámec spolupráce

  • s dodavateli a dodatečná přidaná hodnota v marketingu a dalších oblastech

end-to-end řešení

  • pro vytěžení Vašich dat s minimálním rizikem a úsilím potřebným na Vaší straně

Co v tom je pro dodavatele

sell-outs

  • umožňuje dodavatelům porozumět dynamice prodejů a měřit ji

pohled na konkurenci

  • umožňuje dodavatelům porozumět svým výsledkům ve srovnaní s konkurencí

pohled na zákazníky

  • přináší lepší porozumění zákaznickým segmentům a jejich chování

Představení Brands insights


Jste připraveni proměnit svá data v zisk?

Kontaktujte nás