Případová studie: Lékárny BENU spustily s datasapiens platformu pro sdílení dat se svými dodavateli

Případová studie: Lékárny BENU spustily s datasapiens platformu pro sdílení dat se svými dodavateli

Obrázek: BENU

Lékárny BENU pracují s daty již řadu let a spoléhají se na Business intelligence platformu od datasapiens. Nová kapitola ale začala, když se rozhodly sdílet více a více zajímavějších informací se svými dodavateli.

V drtivé většině dodavatelé ve farmacii neví, co se přesně děje s jejich výrobky poté, co je vyloží ve skladu lékárenského velkoobchodu či řetězce. Kam se vezou, kdo a kdy je koupí, s jakými dalšími léky je koupí dohromady atd.

Lékarny, stejně tak jako řada dalších retailových firem, shromažďují data o prodejích a o svých zákaznících. Samozřejmě plně v souladu s platnými zákony. Na základě analýzy dat pak mohou upravit svou nabídku a díky tomu i své výsledky. Tato data mají potenciál zefektivnit prodej i marketing, ušetřit na výdajích a zásadně změnit přístup k podnikání. Jsou to však data, ke kterým dodavatelé standardně nemají přístup, proto si je cení.

Už během prvního měsíce projevilo o BENU Brands Insights zájem 20 dodavatelů. Ke konci roku 2019 za různé licence systému platilo již přes 50 dodavatelských firem.

Dodavatelé si nejvíce cení srozumitelnosti a intuitivního ovládání. Velmi rychle identifikují to podstatné, vyhodnotí si úspěšnost produktů, obchodních zástupců nebo příležitosti k dalšímu růstu.

Hlavním přínosem pro BENU je pak kromě přímých výnosů zejména zlepšení spolupráce s dodavateli. Další výhodou je sjednocení dat pro obchodní jednání s dodavateli, kde obě strany pracují se stejnými čísly.

V případě, že máte zájem o celou případovou studii, prosím kontaktujte nás.