Lidé

Koen získal magisterský titul ve vědním oboru marketingová komunikace a s vyznamenáním dokončil rigorózní studia s titulem – magna cum laude – v oblasti marketingové analýzy na univerzitě v Ghentu.

Po 7 let pracoval na různých pracovních pozicích ve společnosti dunnhumby ve Velké Británii, a to v oblasti marketingové propagace, inteligence trhu a myšlení nakupujícího Později se stal vedoucím týmu IT řešení pro český a slovenský trh, který byl průkopníkem v zavádění nových inovací, jakými byly cloud technologie, podílel se na vývoji open source softwarů a interaktivní vizualizaci dat.

Koen má rozsáhlé zkušenosti s prezentací insightů na úrovni vrcholového managamentu.

Jiří strávil většinu svého profesionálního života v předních reklamních agenturách..
Dříve, než založil svou vlastní komunikační agenturu RMP, která se zaměřovala na retail, byl vedoucím client servis týmůLeo Burnett a Lowe v Praze.

Jiří pracoval pro různá průmyslová odvětví, včetně FMCG klientů jako třeba Nestle, Unilever, Coca Cola, SAB Miller ale také poskytovatelů finančních služeb jako GE Money, Raiffeisen bank, Kooperativa, CSOB.

Jiří má rozsáhlé zkušenosti v oblasti retailu, jelikož měl po více než 12 let na starosti marketingovou komunikaci obchodního řetězce Tesco.

Sam je vášnivý data scientist který se specializuje na udržení a zvýšení počtu hodnotných zákazníků tím, že analýzu velkého objemu dat jednotlivých klientů překládá do akčních insightů.

Po absolutoriu s červeným diplomem v oboru matematika, statistika a operační výzkum, strávil Sam sedm let u dunnhumby, jedné z předních světových společností v oblasti datových věd.

Vedl marketingový tým Tesco UK stores, později se stal vedoucím oddělení řešení pro Tesco Central Europe. Zde se mu podařilo vyvinout segmentaci zákazníků společně s platformou pro cílenou komunikaci, která podporuje loajalitu zákazníků.

Olga je profesionálem v oblasti financí a má vášeň pro hledání insightů.
strategické myšlení, je orientovaná na výsledek a ráda přijímá výzvy Proto je schopna posouvat firmy k lepšímu a rychlejšímu rozhodování.

Olga začala s datasapiens spolupracovat po desetileté kariéře ve finančním sektoru. V minulosti pracovala v oblasti retailu, FMCG and Finančním auditu. V průběhu své kariéry získala zkušenosti s podporou a poskytováním finančních insightů pro obchodní/prodejní a marketingová oddělení, ale také pro manažerský tým Nejvíce ji motivuje, když může firmám pomáhat se včasným rozhodováním a dosažením reálných pozitivních změn.

Olga je vášnivou tanečnicí argentinského tanga a je oddanou prezidentkou řečnického klubu.

Zdeněk má vášeň pro obchodní analýzu a miluje práci s čísli.

Po absolutoriu Českého vysokého učení technického v Praze pracoval pro Tesco na pozici Trade Marketing Specialist. Zde získal zkušenosti s rozhodováním a základě analýzy dat pro region České republiky a Střední Evropy..

Později pracoval pro Nestlé jako Senior Category Development kde pomáhal zákazníkům zefektivnit své podnikání pomocí dat.

Lucie je specialistkou na loajalitu zákazníků a CRM A právě loajalita a osobní přístup k zákazníkům je její doménou.

Po ukončení vysoké školy nastoupila do společnosti Tesco, kde pracovala v obchodním a marketingovém oddělení na různých pozicích. Pracovala na zákaznické kartě Clubcard od jejího uvedení na českém trhu a představila první věrnostní mailing. Své zkušenosti získala v Tesco UK kde byla poradkyní Global loyalty teams a později zastávala pozici Personalisation manager pro Střední Evropu.

Lukáš propadl datům a vizualizacím dat již na základní škole.
Vše začalo u statistik hráčů NHL a atlasem světa, který dostal k narozeninám.

U datasapiens se zaměřuje především na vyhodnocení CRM aktivit, adhoc insighty a ochranu osobních dat. Před tím, než Lukáš posílil tým v datasapiens, pracoval pět let v oblasti retailu a analýzy CRM pro jednu z předních globálních firem v oblasti zákaznických věd, dunnhumby.

Zabýval se mimo jiné oblastí cenotvorby, promocí, optimalizací sortimentu nebo reportingem dostupnosti zboží. Rovněž pracoval pro výzkumnou agenturu NMS a získal mediální a PR zkušenosti v deníku Metro a v tiskovém odboru Evropské komise.

Lukáš promoval v oboru sociologie se zaměřením na aplikovaný výzkum trhu.

Lucie podlehla datům v momentě, kdy získala svůj první počítač a objevila Excel 95.

Získala magisterský titul v ekonomii a ochraně veřejného zdraví. Svou profesionální kariéru začala v malé výzkumné agentuře, kde se věnovala analýze CRM dat a vedla marketingové kampaně pro Telco segment v agentuře Ogilvy.

Později Lucie přešla do dunnhumby kde získala zkušenosti v oblasti v oblasti retailu a zpracování a datových analýz a získala unikátní soubor dovedností v oblasti programování, práce se statistikami, čištění a vizualizací dat.

Ondřej je entusiastický software developer, který je připraven přijmout nové výzvy.

Ještě při studiích na vysoké škole získal své první zaměstnání u velké korporátní společnosti Generali Pojišťovna. Na škole získal možnost studovat a pracovat v zahraničí, takže dosud žil již ve 3 různých zemích.

Na stáži v Irsku pracoval pro místní vzdělávací start-upovou společnost, která byla součástí největšího irského akcelerátoru. Zjistil, že start-upy a malé společnosti jsou tím správným prostředím, kde může rozvíjet své silné stránky.

V současnosti se u datasapiens stará o webové aplikace postavených na JavaScriptu s využitím nejmodernějších technologií.

Full stack web developer, který rád řeší problémy a objevuje nové technologie.

Své zkušenosti v oboru IT nasbíral v oblastech správy systémů, hardwarové a softwarové podpory. V nedávné době pracoval jako freelancer v oblasti frontendového vývoje webových stránek pro společnosti po celém světě, a to především s využitím moderního JavaScriptu a Pythonu.