Business Insights

Jak to funguje

BUSINESS INSIGHTS je JEDNA platforma, která zajišťuje všechny kroky v end-to-end procesu,
který používají všechny společnosti řízené na základě dat:

Získání a napojení na data, jejich čištění a uložení v datovém skladu

Aplikování modelů a segmentace, které umožní identifikovat podstatné trendy a rozdíly

Zobrazení formou dashboardů a grafů v on-line aplikaci

ETL
(Extract, Transform, Load)
a Datový sklad

Aplikuje modely a získá insights
(vytvoří segmentaci apod. pro analýzu dat)

Vizualizační platforma
(poskytuje uživatelům insights prostřednictvím webové aplikace)

Komponenty platformy

praktické a srozumitelné dashboardy, KPIs a grafy

z dat vyplývající podněty (insights) jsou vzájemně provázány díky intuitivní navigaci

data jsou obohacena segmentací, která zajistí hlubší pochopení zákaznického chování

automaticky generované insights a doporučení pomáhají vést uživatele k relevantním závěrům

prezentování z aplikace, zprávy mezi uživateli v rámci aplikace a další funkce

nástroj, který řeší celý proces od nestrukturovaných dat až ke komunikaci na základě insights

Proč si vybrat Business insights

3 v 1 ŘEŠENÍ PRO VAŠE DATA

  • řešení zahrnuje ETL, analytiku a uživatelsky přivětivý nástroj pro vizualizaci datové analýzy a jejich závěrů

SPUŠTĚNÍ DO 90 DNÍ

  • z nezpracovaných dat až k hotovým dashboardů, upraveným podle požadavků a dostupných uživatelům

NETRAPTE SE SE SVÝMI DATY

  • naše platforma se snadno napojí na řadu typů datových zdrojů a zvládne pracovat se všemi typy dat

SAAS = šetří čas vašeho IT

  • implementace a provoz vyžaduje jen minimální úsilí vašeho interního IT

Brands Insights

Jak to funguje

BRANDS INSIGHTS je JEDNA platforma, která pokrývá všechny kroky celého procesu monetizace dat:

Napojíme se na data retailera, uložíme je ve vysoce zabezpečeném prostředí, strukturujeme, segmentujeme a analyzujeme je

Společně s retailereme nabídneme přístup k datům a závěrům z nich vyplývajícím jejich dodavatelům, a to ve formě dashboardů a KPIs

Přístup k datům je poskytnut prostřednictvím on-line business intelligence aplikace

Retailer účtuje dodavatelům měsíční poplatek podle rozsahu a granurity využívaných dat

Co v tom je pro retailera

Nový podstatný zdroj výnosů díky přímé monetizaci dat

Poskytuje unifikovaný rámec pro komunikaci s dodavateli a poskytuje dodavatelům zvláštní hodnotu navíc

Hotové řešení pro monetizaci dat vyžadující od retailera malé úsilí a s nízkým rizikem

Co v tom je pro dodavatele

Pohled na prodeje retailera: emožní dodavatelům proniknout do detailů dynamiky koncových prodejů a měřit ji

Pohled na konkurenci: umožní dodavatelům porozumět svým výsledkům s ohledem na čísla konkurence

Pohled na zákazníky: přináší lepší porozumení zákaznickým segmentům a jejich chování

Proč menetizovat data s Brands insights

3 leté ROI > 5

  • Věříme v model odměňování založený na podílu z dosažených výnosů

NOVÉ VÝNOSY DO 90 DNÍ

  • Strukturovaný implementační proces a naše zkušenosti zaručují velmi krátký čas spuštění služby

VYZKOUŠENÉ DASHBOARDY

  • dashboardy jsou předpřipraveny podle dlouholetých zkušeností a praxe z relevantních odvětví

SAAS = šetří čas vašeho IT

  • implementace a provoz vyžaduje jen minimální úsilí vašeho interního IT

Intuitivní a uživatelsky přívětivé prostředí


Jste připraveni proměnit svá data v zisk?

Naplánovat demo